O nas

Zgodovina

Ideja o European Computer Driving Licence, Evropskem računalniškem vozniškem dovoljenju, prihaja iz dveh virov. Leta 1994 je bila razvita na Finskem, kot del priprav te države na vstop v Evropsko skupnost. Približno v istem času se je Dudley Dolan iz Dublina, v vlogi »Vice President of the European Professional Informatics Societies« - predstavljajoč različna nacionalna društva informatikov – pogovarjal z uradniki Evropske unije o potrebi po dvigu nivoja informacijsko-telekomunikacijskih veščin v industriji in zavedanju informacijske družbe. Sledila je ustanovitev posebne skupine, ki je preverila finski model in ga kot originalno kvalifikacijo v praksi najprej preizkusila na Švedskem avgusta 1996 pod imenom European Computer Driving Licence.

Septembra istega leta je bila objavljena tudi francoska različica programa. Januarja 1997 se je formiralo centralno koordinacijsko telo s statusom ustanove (Foundation) in nalogo promoviranja, koordiniranja, razvoja in skrbi za kvaliteto spričevala ECDL.

Projekt je bil deležen spoštljive podpore Evropske komisije.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.