O nas

Učni načrt ECDL

Namen učnega načrta ECDL je izdelava seznama področij znanja in seznama posameznih postavk ter področij veščin in ustreznih postavk, ki jih vsebuje standard ECDL. Gre za splošen opis ravni znanja in veščin, ki so zahtevane za doseganje standarda ECDL.

Standard ECDL temelji na tem, da uporabnik računalnika pozna nekatera osnovna dejstva o informacijski tehnologiji (IT) in pridobi osnovno znanje ter veščine za uporabo osebnega računalnika in računalniških aplikacij. Tako lahko opravlja vsakdanje naloge. Področja znanja in področja veščin, ki so potrebna za pridobitev standarda ECDL, so opisana v programu usposabljanja ECDL. Njegov namen je javna objava zahtev in potrebnih veščin, ki jih zahteva standard ECDL.

Standard ECDL

  • Učni načrt ECDL je osnova za standard ECDL. Standard ECDL sestavljajo naslednji deli:
    učni načrt ECDL, ki je podroben opis področij znanja in področij veščin, ki jih obsega standard
  • evropska zbirka vprašanj in izpitov (European Question and Test Base, EQTB), ki obsega vprašanja in izpite, ki se uporabljajo za ugotavljanje standarda ECDL,
  • smernice za izpite
Za uporabnike računalnikov so otipljivi izdelki spričevalo ECDL in indeks ECDL (European Computer Skills Card, ECSC).

Skladnost s standardom ECDL in uporabo programa ECDL nadzoruje in zagotavlja European Computer Driving Licence Foundation.

Zgoraj navedene postavke so elementi standarda ECDL. Podrobneje so opisane v nadaljevanju.


Evropska zbirka vprašanj in izpitov (European Question and Test Base, EQTB)

Učni načrt ECDL je osnova za standard ECDL. Standard ECDL sestavljajo naslednji deli:

  • učni načrt ECDL, ki je podroben opis področij znanja in področij veščin, ki jih obsega standard,
  • evropska zbirka vprašanj in izpitov (European Question and Test Base, EQTB), ki obsega vprašanja in izpite, ki se uporabljajo za ugotavljanje standarda ECDL,
  • smernice za izpite.
Za uporabnike računalnikov so otipljivi izdelki spričevalo ECDL in indeks ECDL (European Computer Skills Card, ECSC).
Skladnost s standardom ECDL in uporabo programa ECDL nadzoruje in zagotavlja European Computer Driving Licence Foundation.
Zgoraj navedene postavke so elementi standarda ECDL. Podrobneje so opisane v nadaljevanju.


Izpit

ECDL se lahko opravi z nizom izpitov ob uporabi računalnika in z ročnim ocenjevanjem.
Ročno opravljanje izpita je delovno usmerjeno in v splošnem se pričakuje za uspešno oceno 70% do 80% pravilnih odgovorov, kar pomeni, da je treba biti spreten pri praktičnih znanjih, ki so predmet izpita.
Skladnost s standardom ECDL in uporabo programa ECDL nadzoruje in zagotavlja European Computer Driving Licence Foundation.

Nadaljnje informacije so v smernicah za ocenjevanje ECDL za EQTB verzija 5.0, pri čemer je potrebno upoštevati sheme za ocenjevanje, ki se uporabljajo za ročno vrednotenje EQTB za učni načrt ECDL verzija 5.0.


© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.