O nas

Cilji
  • Popularizacija in vzpodbujanje splošne računalniške pismenosti.
  • Povečevanje znanja prebivalstva Evrope in zunaj nje o IT in usposobljenosti za uporabo osebnih računalnikov in splošnih računalniških programov.
  • Omogočiti vsem uporabnikom, da bi kar najbolje uporabljali osebni računalnik in razumeli prednosti njihove uporabe.
  • Povečali produktivnost vseh zaposlenih, ki pri delu uporabljajo računalnik.
  • Omogočiti večje vračanje vlaganja v IT.
  • Ponuditi osnovno usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi, vsem ne glede na izobrazbo.
Ciljna populacija

Ciljna populacija za ECDL so vsi tisti, ki želijo samostojno uporabljati osebne računalnike. Ta kvalifikacija omogoča zaposlenim, študentom in sploh vsem, da s spričevalom formalno izkažejo osnovno znanje in usposobljenost za uporabo osebnega računalnika. Tako bodo na primer uradniki, ki želijo, da se njihovo znanje uporabe osebnega računalnika tudi formalno prizna, želeli opraviti izpite ECDL in pridobiti spričevalo. Formalno priznanje znanja uporabe računalnika je pomembno za delodajalce, da lahko ocenijo znanje zaposlenih ali kandidatov za zaposlitev. S tem je ciljna skupina za ECDL zelo široka populacija.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.