O nas

Kakovost

Za zagotavljanje kakovosti je poskrbljeno z implementacijo preko strokovnih združenj v vsaki državi, ki izdajajo dovoljenja testnim centrom in nadzirajo njihovo delo. Uporabljajo se le centralno odobreni dokumenti: zbirka izpitnih vprašanj, učni načrti in administrativni sistem.

Fundacija ECDL je zaradi hitrega tehnološkega razvoja in sprememb razvila sistem za bliskovito nadgradnjo učnih načrtov, ki so zaradi tega sodobni in sveži. Nekaj dvomov vseeno ostaja, ali je izobraževalni sistem v stanju slediti stalnim spremembam tako tehnologije kot učne snovi.

Ustanova stalno izboljšuje kakovost s posebnim poudarkom na povezanosti učnega načrta in izpitnega sistema. Tako učni načrt kot vprašanja so vedno bolj precizna. Oba sistema sta v izvirniku razvita in potrjena v angleškem jeziku in kot taka merodajna, v posameznih državah se uporabljajo lokalizirane različice.

Težava, s katero se bomo verjetno še ukvarjali, je pomanjkanje dobrega, robustnega avtomatiziranega sistema za testiranje. Večina sistemov je prirejenih za preverjanje znanja, ni pa rešitev, ki bi podpirale ugotavljanje veščin in spretnosti.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.