Programi

ECDL osnovni program

Evropsko računalniško spričevalo (European Computer Driving Licence, ECDL) je izkaz, da imetnik spričevala razume osnove informacijske tehnologije (IT) ter da zmore samostojno uporabljati osebni računalnik in splošne računalniške aplikacijske programe. ECDL je tudi dokaz o opravljenem preizkusu, ki je ocena znanja osnov IT, osnovnega poznavanja osebnega računalnika in dela s splošnimi računalniškimi programi. Osnovna kvalifikacija obsega sedem modulov.

Osnovni program je namenjen uporabnikom računalnika, ki želijo osvojiti poznavanje osnovnih konceptov informacijske tehnologije, kompetentno uporabo računalnika kot orodja za upravljanje z datotekami, urejanje besedil, elektronskih preglednic, podatkovnih baz, predstavitev ter komuniciranja znotraj storitev informacijskih mrež.

Področja modulov:
Modul 1: Osnovni koncepti informacijske tehnologije (IT)

Modul zahteva, da kandidat pozna osnovno fizično zgradbo osebnega računalnika in da razume nekatere osnovne koncepte IT, kot so pomnilnik in podatkovni pomnilnik, pomen računalniških aplikacij za družbo in uporabo podatkovnih omrežij v računalništvu. Kandidat mora razumeti, kako se sistemi IT pojavljajo v vsakdanjem življenju in kako lahko osebni računalniki vplivajo na zdravje. Kandidat se mora zavedati določenih varnostnih in pravnih zadev, ki so povezane z računalniki.

  • Učni načrt: PDF
Modul 2: Uporaba računalnika in upravljanje datotek

Od kandidata se zahteva, da pokaže znanje in usposobljenost za uporabo osnovnih funkcij osebnega računalnika in operacijskega sistema. Kandidat se mora znajti v okolju z namiznim računalnikom. Znati mora organizirati datoteke in kazala ter mape in z njimi rokovati: jih kopirati, premikati in brisati. Kandidat mora pokazati znanje uporabe računalnikovih ikon in rokovanja z okni. Pokazati mora usposobljenost za uporabo iskalnih pripomočkov, preprostih načinov urejanja in upravljanja tiska, ki so na voljo v operacijskem sistemu.

  • Učni načrt: PDF
Modul 3: Obdelava besedil

Na osebnem računalniku mora kandidat pokazati znanje uporabe aplikacije za obdelavo besedil. Razumeti in znati mora opraviti osnovne postopke ustvarjanja, formatiranja in zaključevanja dokumenta in ga pripraviti za razpošiljanje. Kandidat mora pokazati usposobljenost za uporabo nekaterih naprednejših funkcij urejevalnika besedil, kot so ustvarjanje tabel, vključevanje slik in podob v dokument, prenašanje objektov in uporabo orodij za urejanje pošte.

  • Učni načrt: PDF
Modul 4: Preglednice

Kandidat mora razumeti osnovne koncepte preglednic in na osebnem računalniku pokazati zmožnost uporabe aplikacije za preglednice. Razumeti mora in znati opraviti osnovne z nastavljanjem, formatiranjem in uporabo preglednic povezane postopke. Znati mora opraviti osnovne matematične in logične operacije tako, da uporabi osnovne formule in funkcije. Kandidat mora pokazati znanje uporabe nekaterih naprednejših funkcij aplikacije za delo s preglednicami, kakor so prenašanje objektov ter ustvarjanje grafov in diagramov.

  • Učni načrt: PDF
Modul 5: Baze podatkov

Modul zahteva od kandidata razumevanje koncepta in prikaz kompetentne uporabe podatkovne baze. Kandidat naj bi razumel, kaj je podatkovna baza, kako je organizirana in kako jo uporabljamo. Izdelal naj bi preprosto podatkovno bazo in si ogledal njeno vsebino na različne načine. Izdelal naj bi tabelo, definiral in spremenil polja in njihove lastnosti; vnesel in spremenil podatke v tabeli. Kandidat naj bi razvrstil in filtriral tabelo ali obrazec; izdelal, spremenil in izvedel poizvedbo za pridobitev specifičnih informacij iz podatkovne baze. Kandidat mora razumeti, kaj je obrazec (forma), izdelati obrazec za vnos, popravljanje in brisanje zapisov in podatkov v zapisih.

  • Učni načrt: PDF
Modul 6: Predstavitve

Kandidat naj bi uporabljal predstavitve in jih shranjeval v različnih tipih datotek. Kandidat naj bi uporabljal vgrajene možnosti kot je na primer Pomoč za zvečanje produktivnosti. Razumel naj bi različne poglede na predstavitev in jih znal primerno uporabiti, izbiral različne predloge in oblike diapozitivov in jih znal popravljati. Kandidat naj bi našal, popravljal in oblikoval besedilo v predstavitvi. Prepoznati mora dobro prakso pri uporabi naslovov na diapozitivih. Kandidat naj bi izbral, izdelal in oblikoval grafikon za učinkovito posredovanje informacij. vstavljal in popravljal slike, grafiko in risane objekte. V predstavitvi naj bi kandidat uporabljal animacijo in učinke prehoda ter preveril in popravil njeno vsebino pred končnim izpisom na papir in izvedbo.

  • Učni načrt: PDF
Modul 7: Spletno sodelovanje

Modul je razdeljen na dva dela.

Prvi del, Spletno brskanje, zahteva od kandidata znanje o Internetu in kako uporabljati brskalnik. Kandidat naj bi razumel, kaj je Internet in razumel pogoste izraze, povezane z njim, ter se zavedal varnostnih ozirov pri njegovi uporabi. Kandidat naj bi bil izurjen za vsakodnevna iskanja informacij v spletu, vključno s spremembami nastavitev brskalnika, izpolnil in oddal spletni obrazec in iskal informacije, ter shranil spletne strani in naložil datoteke s spleta ter kopiral spletno vsebino v dokument.

Drugi del, Komunikacije, zahteva od kandidata razumevanje osnovnih pojmov elektronske pošte (e-mail), poznavanje ostalih možnosti komunikacije in upoštevanje varnostnih ukrepov, povezanih z uporabo elektronske pošte. Kandidat naj bi razumel, kaj je elektronska pošta in poznal nekaj prednosti in pomanjkljivosti njene uporabe; se zavedal tudi drugih možnosti za komuniciranje. Kandidat naj bi se zavedal pravil obnašanja in varnostnih ozirov pri uporabi elektronske pošte, napisal, preveril črkovanje in odposlal elektronsko sporočilo, odgovoril nanj in elektronsko sporočilo posredoval naprej, znal postopati s priponkami in elektronsko sporočilo izpisati. Kandidat naj bi se zavedal načinov za zvišanje produktivnosti pri uporabi programa za delo z elektronsko pošto, organiziral in upravljal elektronska sporočila.

  • Učni načrt: PDF
Modul: Informacijska varnost

Modul določa osnovne koncepte in veščine v povezavi s sposobnostjo razumevanja osnovnih pojmov, ki pomenijo podlago za varno uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije v vsakodnevnem življenju, ter uporabo ustreznih tehnik in programov za ohranjanje varne omrežne povezave, varne in zaščitene uporabe interneta ter za primerno upravljanje podatkov in informacij.

  • Učni načrt: PDF

FAQ

Preberite si pogosto zastavljena vprašanja
VEČ

Zgodbe o uspehu

Ana
Vedno sem občudovala vnuke, kako jim sodobna tehnologija pomaga v vsakdanjem življenju. To sem si želela tudi sebi. Z ECDL je vse postalo enostavno.
Zaključila:
ECDL (osnovna računalniška znanja)
Urška
Z napredovanjem na novo delovno mesto, sem potrebovala več znanja za urejanje dokumentov in preglednic. Z ECDL sem se hitro naučila vse potrebno.
Zaključila:
ECDL nadaljevalni (napredna računalniška znanja)
Erazem
Kot študent arhitekture moram obvladati 2D modeliranje. Ker sem potreboval dodatno znanje sem se odločil za ECDL certifikat. Priporočam.
Zaključil:
ECDL CAD (2D računalniško podprto risanje)

Kje so naši izpitni centri?

Naši izpitni centri se nahajajo v Ljubljani.
Pišite nam za izvedbo tečaja v vašem kraju.
KONTAKTIRAJTE NAS
© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.