O nas

Poslanstvo

Razširiti, promovirati in vpeljati ECDL kot globalno sprejet program potrjevanja IT veščin, ki pripravi vse ljudi za vključitev v informacijsko družbo.

Vizija ECDL-F

Dvigniti nivo znanj o informacijskih tehnologijah (IT) in nivo kompetenc pri uporabi osebnih računalnikov in splošnih računalniških aplikacij državljanov vsega sveta.

Strategija ECDL-F

Fundacija razvija partnerstvo s profesionalnimi računalniškimi združenji v vseh državah, da bi upravljali ECDL na način, ki olajša popoln dostop do programa vsej lokalni populaciji.

Opozoriti javne in zasebne, institucionalne in vladne odločevalce na vitalno vlogo ECDL pri promociji temeljnih IT znanj in dejstvu, da ECDL/ICDL postaja globalni standard IT veščin.

Vključenost

ECDL/ICDL je program vključevanja in predstavlja enoličen standard za celotno družbo. Namembnost ECDL/ICDL bazira na temeljnih principih vključevanja vseh v informacijsko družbo, zato mora program ustrezati potrebam zapostavljenih skupin v raznolikih okoliščinah.

Vključenost ECDL/ICDL je razvidna skozi nabor in različnost ljudi po svetu, ki dostopajo do pridobitev informacijske družbe preko certifikata ECDL/ICDL.

ECDL/ICDL je bil uspešno vpeljan v mnoga različna globalna okolja, kjer se ljudje borijo s pomanjkanjem.

Razširjenost

Zaradi zahtev je ustanova ECDL sistem razširila tudi na druge kontinente, kjer je znan kot ICDL – International Computer Driving Licence. Kadarkoli se lahko katerakoli država, ki izpolni zahteve, pridruži »ECDL Society«.

Še vedno ostaja izziv nesprejemljivost ali počasno uvajanje sistema v nekaterih evropskih državah. Ponekod gre krivdo pripisati preveč akademskemu značaju nacionalnih ustanov informatikov, zadolženih za promocijo kvalifikacije. Drugod je to odsev kulture in odnosa do izobraževanja in dodatnega potrjevanja znanja.

Pedagoško sistem temelji na potrebi po fleksibilni in praktični osnovni kvalifikaciji za razvoj posameznikovega razumevanja in sposobnosti kompetentnega izvajanja določenega sklopa opravil – izbranih kot povprečje, ki jih zaposleni potrebuje.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.