18. 08. 2023

SPECTO SODELUJE Z UNICEFOM PRI IZVAJANJU ICDL MODULOV ZA MLADE

Specto, organ, ki je odgovoren za izvajanje ICDL v Jordaniji, je pred kratkim sodeloval z UNICEF-om pri zagotavljanju digitalnih veščin beguncem po vsej državi. V okviru projekta je Specto nadziral akreditacijo vrste izobraževalnih centrov, ki so i

Eden od primarnih ciljev UNICEF-a je zgraditi bolj vključujoč in dostopen izobraževalni sistem za študente, ki vključuje digitalne veščine, da jih nauči uporabe orodji, ki bodo spremenila njihova življenja.

Približno 300 kandidatov v begunskih taboriščih se je usposabljalo o modulih ICDL Dokumenti, Preglednice, Osnove računalništva in Spletne osnove, od tega 180 mladih žensk.

UNICEF je kandidatom zagotovil tudi usposabljanje v okviru sheme prostovoljstva na podlagi spodbud (IBVS) o ICDL Spletne osnove, Osnove računalništva, Preglednice, Dokumenti in Nadaljevalne preglednice. Namen IBVS je zagotoviti beguncem orodja za krepitev samozavesti. Kandidati verjamejo, da bodo spretnosti, razvite prek ICDL, povečale njihove priložnosti na trgu dela.

V prihodnje namerava UNICEF v prihodnje projekte vključiti še druge module, kot so podatkovna analiza, urejanje slik, robotika in digitalni marketing za mlade.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.