01. 12. 2022

RAČUNALNIŠTVO V IZOBRAŽEVANJU PO EVROPI

V ICDL že dolgo razumemo pomen računalniških veščin v izobraževanju. V ICDL verjamemo, da so računalniške spretnosti in veščine digitalne pismenosti bistveni elementi digitalne kompetence vsakega posameznika.

Kodiranje, računalništvo in računalniško razmišljanje so izrazi, ki trenutno prevladujejo v razpravi o razvoju digitalnih veščin v Evropi in po svetu. Na to vpliva naraščajoče povpraševanje po strokovnjakih za IKT na trgu dela in države, ki iščejo načine, kako zagotoviti zahtevana znanja in spretnosti za mlajšo generacijo. Priznano je, da vsi potrebujemo računalniške spretnosti kot del nove digitalne pismenosti.

Računalniško razmišljanje je nabor veščin, ki so potrebne za uporabo logike in reševanje problemov. Medtem ko je programiranje proces razvoja računalniškega programa. Kodiranje je izraz, ki se uporablja zamenljivo s programiranjem, vendar je kodiranje širše in vključuje pisanje kode v različnih računalniških jezikih in ustvarjanje vhodnih podatkov, ki jih računalniški program razume.

Eden od ključnih argumentov dokumenta o stališču ICDL, objavljenega leta 2015, je bil, da je kodiranje/programiranje le en element računalništva. Ko se otroci v šoli seznanijo z računalništvom, se mora poučevanje začeti z osnovami računalniškega razmišljanja in reševanja problemov, čemur sledi praktična uporaba, kot je kodiranje ali programiranje.

Računalništvo je zdaj vključeno v obvezno izobraževanje v številnih državah v Evropi in po svetu. Te dejavnosti včasih dopolnjujejo pošolske dejavnosti, ki jih vodijo prostovoljci.

© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.