16. 10. 2022

IZŠEL JE INDEKS DIGITALNE EKONOMIJE IN DRUŽBE 2022

Evropska komisija je objavila poročilo DESI (Digital Economy and Society Index) za leto 2022. DESI je indeks, ki ga Evropska komisija pripravlja za spremljanje digitalnega napredka držav članic na letni ravni.

DESI vključuje profile posameznih držav, ki prikazujejo analizo napredka glede na ključne kazalnike in področja, ki zahtevajo prednostno ukrepanje držav članic.

Evropska komisija spremlja digitalni napredek držav članic s poročili Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) od leta 2014. DESI vsako leto vključuje profile držav, ki državam članicam pomagajo pri prepoznavanju področij, ki zahtevajo prednostno ukrepanje, ter tematskih poglavij, ki ponujajo evropsko - analiza na ravni ključnih digitalnih področij, bistvenega pomena za podpiranje političnih odločitev.

Ključni kazalniki so človeški kapital, povezljivost, integracija digitalne tehnologije in digitalne javne storitve.

DESI 2022 vključuje tudi lestvico žensk v digitalnem svetu za oceno vključenosti žensk v uporabo interneta, uporabniških spretnosti in strokovnih znanj ter zaposlovanja v državah članicah.

Poročila DESI za leto 2022 temeljijo predvsem na podatkih iz leta 2021 in spremljajo napredek med pandemijo Covid-19. Komisija je ugotovila, da "države članice napredujejo v svojih prizadevanjih za digitalizacijo, vendar se še vedno trudijo zapolniti vrzeli v digitalnih veščinah, digitalni preobrazbi MSP in uvedbi naprednih omrežij 5G." EU je namenila znatna sredstva za podporo digitalni preobrazbi. V nacionalnih načrtih za oživitev in odpornost je 127 milijard EUR namenjenih reformam in naložbam, povezanim z digitalnimi tehnologijami. To je priložnost brez primere za pospešitev digitalizacije, povečanje odpornosti Unije in zmanjšanje zunanje odvisnosti z reformami in naložbami. Države članice so digitalni preobrazbi v povprečju namenile 26 % sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost, kar je nad obveznim 20-odstotnim pragom. Države članice, ki so se odločile vložiti več kot 30 % svojih sredstev RRF v digitalizacijo, so Avstrija, Nemčija, Luksemburg, Irska in Litva.
© 1997-2018 ECDL Foundation. All Rights Reserved.
European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, and related logos are all registered Trademarks of ECDL Foundation. ICDL Foundation is a registered business name of ECDL Foundation.